Tietosuojaseloste

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Keräämme pääasiassa anonyymia tietoa asiakkaistamme muun muassa sivuston kehittämiseksi ja asiakaspalvelukokemuksen parantamiseksi. Voit halutessasi kieltää tietojen keruun.

EnontekioLapland.com sivuston evästeet ja tietosuoja

Sivustomme käyttää evästeitä ja kerää anonyymiä tilastotietoa sivuston käytöstä. Lisäksi sosiaalisen median liitännäiset voivat kerätä käyttäjistä tietoa kyseisen palveluntuottajan tietosuojaehtojen mukaisesti.

1. Evästeet
EnontekioLapland.com-sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun sulkee internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle.

Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle.

Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

2. Kolmansien osapuolten liitännäiset
EnontekioLapland.com-sivustolla voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (Esim. Youtube, Vimeo, AddThis, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille.

Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Sivuston ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä sivuston ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

3. Käyttäjäliikenteen seuranta
Sivustomme käyttää Facebook Pixel -seurantaa.

Facebookin Pixel -evästeillä seurataan käyttötietoja sivuston ja Facebook-palveluiden välillä. Tämän lisäksi niiden avulla voidaan suorittaa kohdennettua markkinointia. Lisätietoja Facebookin evästeistä saat https://www.facebook.com/policy/cookies/


Asiakas- ja yhteistyökumppanien yhteystietorekisteri

Ylläpidämme yhteystietorekisteriä, jossa on yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme itse vapaaehtoisesti ilmoittamia tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Sinulla on koska tahansa oikeus pyytää tietojesi poistamista rekisteristä.

1. Rekisterinpitäjä

Enontekiön kunta
Yhteystiedot
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
040 481 9484
kirjaamo@enontekio.fi

Rekisteristä vastaava henkilö
Heidi Risto
matkailu.info@enontekio.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat
Potentiaaliset asiakkaat
Yhteistyökumppanit
Alueen yritykset

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito, ajankohtaisista asioista tiedottaminen sekä matkailupalveluiden, tuotteiden ja tapahtuminen mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Asiakastiedot
Tiedot markkinointiluvista tai -kielloista.
Yrityksiltä lisäksi: Yrityksen nimi, laskutusosoite ja y-tunnus.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen matkailu.info@enontekio.fi

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Kiellon voi lisätä tai poistaa milloin vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen matkailu.info@enontekio.fi

Jokaisessa uutiskirjeessämme on linkki, jonka kautta voi päästä poistumaan postituslistalta. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot. Tietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä (esim. messut, myyntitapahtumat) sekä uutiskirjeen tilauslomakkeella tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan tietoja ei luovuteta Enontekiön kunnan, sen tytäryhtiöiden sekä Enontekiön matkailun yhteismarkkinointiverkoston ulkopuolisten tahojen itsenäisesti käytettäväksi esimerkiksi markkinointiin.

Yhteismarkkinointiverkoston jäsenyritysten yhteystiedot, kuten yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, luovutetaan säännönmukaisesti toisten yhteismarkkinointiverkoston jäsenten käyttöön verkoston sisäistä yhteydenpitoa varten.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa Enontekiön kunnan tai matkailumarkkinointiverkoston toimeksiantaman kolmannen osapuolen toteuttamaan markkinointikampanjaan. Kolmannella osapuolella ei silti ole oikeutta tietojen käyttöön muuhun tarkoitukseen.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Google Inc., Facebook/Instagram, Youtube.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Tietoja käsitellään niin kauan kuin hoidettava asiakassuhde sitä vaatii tai kunnes asiakas itse haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.

Markkinointiin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Enontekiön kunnan ja matkailumarkkinointiverkoston palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Rekisterinpitäjä takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Lähetä palautteesi sähköpostitse osoitteeseen matkailu.info@enontekio.fi